Обстоятелствата и случките оцветяват живота ни, но ние можем да направим избора какъв да бъде цвета.
Джон Милър